10 Wrzesień 2016

Zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


Od 1 stycznia 2017 r. do osób fizycznych przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi jednoosobowo (samozatrudnienie) należy stosować minimalną stawkę za godzinę pracy. Godzinowa stawka minimalna będzie stosowana do każdej tego rodzaju umowy zlecenia, niezależnie od sposobu ustalania wynagrodzenia, tj. godzinowego, dziennego, tygodniowego czy miesięcznego. Jeżeli np w 2017 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie około 2000 zł brutto, minimalna stawka za godzinę nie będzie mogła być niższa niż 13 zł brutto.


Nowe przepisy trzeba będzie stosować do umów cywilnoprawnych zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu oraz tych zawieranych od 1 stycznia 2017 r.


Przepisy te nie będą dotyczyć umów zakończonych w 2016 r., a wypłaconych w 2017 roku.