Zakres usług

Świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji ryczałtu
 • karty podatkowej
 • prowadzenia ewidencji VAT
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • sporządzania sprawozdawczości GUS
 • obsługi kadrowo-płacowej
 • sporządzania druków zgłoszeniowych i deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji o zwrot podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych – VZM
 • kopleksowe szkolenia BHP, PPOŻ dla pracodawców i pracowników

W ramach ceny za wyżej wymienione usługi dzielimy się również swoją wiedzą podatkową i rachunkową.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na terenie Wrocławia jak i poza nim , akceptujemy dostarczanie i odbieranie dokumentów drogą pocztową, kurierską oraz elektroniczną. Istnieje również możliwość negocjacji w sprawie odbioru dokumentów w Państwa firmie.

Obsługiwane branże

Obecnie obsługujemy na terenie Wrocławia i w okolicach branże:

 • budowlana
 • transportowa
 • reklamowa
 • pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • usługi rzemieślnicze m.in. produkcja wyrobów jubilerskich
 • handel hurtowy i detaliczny
 • usługi doradztwa i projektów inwestycyjnych
 • usługi internetowe
 • nauka jazdy
 • produkcja mebli
 • architektura krajobrazu
 • usługi z zakresu bezpieczeństwa IT
 • usługi tworzenia stron www
 • utylizacja odpadów i złomu
 • działalność artystyczna
 • usługi architektoniczne
 • działalność w zakresie oprogramowania
 • działalność wydawnicza
 • działalność gastronomiczna
 • usługi porządkowe poza granicami kraju
 • usługi prawnicze
 • usługi z zakresu badań naukowych w dziedzinie biotechnologii i innych
 • produkcja wyspecjalizowanego sprzętu
 • usługi z zakresu krawiectwa artystycznego, projektowanie
 • usługi klimatyzacyjne
 • usługi fotograficzne