1 Styczeń 2018

JPK na żądanie organów kontrolujących – zmiany od 1 lipca 2018 roku


Z początkiem roku 2018 weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT.


Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie urzędu skarbowego zobowiązany będzie do przesłania jednolitych plików kontrolnych – również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie. Będą to następujące pliki:


- PK_FA – faktury VAT

- JPK_MAG – magazyn

- JPK_WB – wyciąg bankowy

- JPK_KR – księgi rachunkowe

- JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

- JPK_EWP – ewidencja przychodów