Usługi


Świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

biura rachunkowe Wrocław

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji ryczałtu
 • karty podatkowej
 • prowadzenia ewidencji VAT
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • sporządzania sprawozdawczości GUS
 • obsługi kadrowo-płacowej
 • sporządzania druków zgłoszeniowych i deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji o zwrot podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych – VZM
 • kopleksowe szkolenia BHP, PPOŻ dla pracodawców i pracowników

W ramach ceny za wyżej wymienione usługi dzielimy się również swoją wiedzą podatkową i rachunkową.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi na terenie Wrocławia jak i poza nim , akceptujemy dostarczanie i odbieranie dokumentów drogą pocztową, kurierską oraz elektroniczną. Istnieje również możliwość negocjacji w sprawie odbioru dokumentów w Państwa firmie.

Obecnie obsługujemy na terenie Wrocławia i w okolicach branże :

Pokaż Listę