JPK na żądanie organów kontrolujących – zmiany od 1 lipca 2018 roku

Z początkiem roku 2018 weszły w życie duże zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacje JPK_VAT.

Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie urzędu skarbowego zobowiązany będzie do przesłania jednolitych plików kontrolnych – również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie. Będą to następujące pliki:

  • PK_FA – faktury VAT
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_WB – wyciąg bankowy
  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów